Chỉ đạo đề xuất các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến 2030

08/05/2023 136 lượt xem

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết 81/2023/QH15), Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Nghị quyết 39/2021/QH15) và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương:

+ Tổng hợp, đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật;

+ Chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tổng hợp, việc đề xuất đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất theo quy hoạch.

+ Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định 326/QĐ-TTg năm 2022, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, bao gồm:

+ Tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

+ Tỷ lệ sử dụng đất cho các mục tiêu sản xuất kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng,…);

Trường hợp nhu cầu sử dụng đất có phát sinh (tăng, giảm) so với chỉ tiêu đất được TTCP phân bổ, gửi Bộ TN&MT và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/5/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Trên cơ sở tổng hợp báo cáo nhu cầu sử dụng đất của các địa phương, Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại kỳ họp tháng 10/2023.

- Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư, NN&PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan phối hợp với Bộ TN&MT để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030.

Xem nội dung chi tiết tại Công điện 360/CĐ-TTg ngày 02/5/2023.

  • Tìm kiếm
Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2023. Pháp lý nhà đất . All Rights Reserved.
Thiết kế bởi Tính Thành
Lượt xem: 479168
.
Top