Mất giấy đăng ký kết hôn thì có được làm đơn xác nhận quan hệ vợ chồng? Thủ tục thực hiện đăng ký kết hôn lại là gì?

09/05/2023 612 lượt xem

Giấy đăng ký kết hôn là gì?

Tại khoản 7 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định Giấy đăng ký kết hôn như sau: Giấy chứng nhận kết hôn là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam, nữ khi đăng ký kết hôn; nội dung Giấy chứng nhận kết hôn bao gồm các thông tin cơ bản quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Hộ tịch 2014.

*Nội dung trong giấy đăng ký kết hôn bao gồm:

- Họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ

- Ngày, tháng, năm đăng ký kết hôn

- Chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Vì vậy, giấy chứng nhận kết hôn hay còn gọi là đăng ký kết hôn là giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp để công nhận quan hệ hôn nhân và gia đình giữa nam và nữ.

Thẩm quyền cấp giấy đăng ký kết hôn do cơ quan nào thực hiện?

Tại Điều 17 Luật Hộ tịch 2014 quy định thẩm quyền đăng ký kết hôn như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

- Bên cạnh đó, Điều 37 Luật Hộ tịch 2014 quy định trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài… thì cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kết hôn là Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn.

mất giấy kết hôn

Mất giấy đăng ký kết hôn thì có được làm đơn xác nhận quan hệ vợ chồng? Thủ tục thực hiện đăng ký kết hôn lại là gì?(Hình internet)

Mất giấy đăng ký kết hôn thì có được làm đơn xác nhận quan hệ vợ chồng không?

- Việc mất giấy đăng kí kết hôn có lẽ là việc không ai mong muốn. Tuy nhiên, khi mất giấy đăng ki kết hôn thì theo quy định của pháp luật, có thể:

+ Được cấp trích lục giấy đăng kí kết hôn

+ Hoặc đăng ký lại kết hôn tùy thuộc vào sổ hộ tịch và một số điều kiện khác.

- Tuy nhiên, khi bị mấy giấy đăng kí kết hôn mà cũng không có trích lục giấy đăng kí kết hôn do UBND xã mất sổ hộ tịch thì có thể làm đơn xác nhận quan hệ vợ chồng hoặc đăng ký lại giấy đăng ký kết hôn.

+ Hiện quy định của pháp luật thì không có mẫu đơn chung, có thể đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thường trú để được hướng dẫn soạn hoặc có thể tham khảo mẫu đơn dưới đây.  Tải về

đơn xác nhận vc

- Đồng thời, theo quy định tại Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử như sau:

+ Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

+ Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

+ Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

- Như vậy, trong trường hợp kết hôn trước năm 2016 mà giấy chứng nhận đăng kí kết hôn bị mất, UBND xã không còn lưu hồ sơ gốc thì được quyền đăng kí lại giấy đăng kí kết hôn.

Thủ tục đăng ký kết hôn lại được thực hiện thế nào?

- Việc cấp lại giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh do bị mất được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan đó được quy định tại Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau:

+ Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn trước đây

+ Hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại kết hôn

- Đối chiếu trường hợp cụ thể nếu muốn xin cấp lại giấy chứng nhận kết hôn, có thể thực hiện tại một trong hai nơi đó là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã cấp giấy chứng nhận trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú.

- Căn cứ vào Điều 27 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì thủ tục đăng ký lại kết hôn thực hiện như sau:

*Hồ sơ xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn gồm những loại giấy tờ sau:

+ Tờ khai đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (theo mẫu)

+ Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Nếu không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn như sổ hộ khẩu gia đình, CMND, hoặc Thẻ căn cước công dân…

*Thời hạn giải quyết việc xin cấp lại giấy đăng ký kết hôn

- Sau khi chuẩn bị đầy đủ đủ hồ sơ nêu trên đến UBND cấp xã đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc UBND cấp xã nơi thường trú.

- Trong 05 ngày làm việc UBND cấp xã nhận được đơn sẽ xác minh các giấy tờ

- Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xác minh các giấy tờ từ UBND, cán bộ tư pháp hộ tịch sẽ làm thực hiện đăng ký làm lại giấy đăng ký kết hôn.

  • Tìm kiếm
Bài viết cùng chuyên mục
© Copyright 2023. Pháp lý nhà đất . All Rights Reserved.
Thiết kế bởi Tính Thành
Lượt xem: 479198
.
Top